BODY in MIND, Biodynamische therapie en Healing Touch in Haarlem - Informatie voor verwijzers
Praktijkadres: ZOED, Wilhelminapark 28, 2012 KC Haarlem - gratis parkeren op eigen terrein, vergoeding mogelijk
Informatie voor verwijzers
Ik bied laagdrempelige zorg van kwaliteit aan.  Een behandel traject is veelal kort tot middellang zijn (5-15 sessies), maar kan afhankelijk van de hulpvraag ook langer duren. 
Ik zie mijn praktijk als zelfstandig maar ook als versterking van andere hulp. Ik sta open voor samenwerking met mede-zorgverleners, ook natuurlijke geneeswijzen en psychosociale hulpverlening. Er wordt niet met wachtlijsten gewerkt.
 
Opleiding en kennis
HBO niveau en werk in de praktijk met de lichaamsgeoriënteerde theorieën, zoals biodynamische (psycho)therapie, vegetotherapie en massagetherapie. 
 
Ik ben op de hoogte van energetische bioveld theorieën welke binnen de reguliere zorg zoals in o.a. USA worden toegepast en waarvan de opleiding in Nederland is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen en Verzorgenden V&V.  
 
Ik ben geregistreerd registertherapeut en gehouden aan de code Ethiek en Gedrag van de beroepsvereniging SBLP, Stichting Beroepsvereniging voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie "SBLP". 

Mocht u ontevreden zijn over een behandeling, dan vraag ik vriendelijk de klachtenprocedure te volgen. Deze kunt u hier downloaden. 

Daarnaast ben ik Registerlid van de RBCZ, Beroepsregister Complementaire Zorg en ik heb een AGB-code. Ik ben opgenomen in de Zorggids van VGZ onder het kopje Psychosociaal. Daarnaast ben ik verzekerd voor tuchtrecht bij de TCZ.
Voldoet aan Wkkgz eisen middels registratie bij de NIBIG.  
 
Met zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt waardoor cliënten afhankelijk van hun zorgverzekeringskeuzepakket, mogelijk restitutie kunnen ontvangen. Mijn praktijk is opgenomen in het Kies & Vergelijk register van VGZ
Veel mensen vragen om mogelijkheden van vergoeding, mogelijk dat sommigen kans zien dit via een persoonsgebonden budget te laten vergoeden. In overleg kan ik ook op locatie komen (thuis of zorginstelling).